Από το 1984 προσφέρουμε στη Μουσική Εκπαίδευση!​

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο Θερμαϊκό Ωδείο Θεσσαλονίκης οι σπουδές διαρκούν πέντε έτη για την απόκτηση πτυχίου και επτά για την απόκτηση διπλώματος.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει:
• σύντομο και αργό Αναστασιματάριο
• ειρμολόγιο
• ύμνοι του Όρθρου, του Εσπερινού, της Θείας Λειτουργίας και του ετήσιου Εορτολογίου
• παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια πάνω σε Βυζαντινούς ήχους

Υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος είναι: Θεωρία της Ευρωπαϊκής Μουσικής και Solfege.
Τα μαθήματα είναι ατομικά ή ομαδικά διάρκειας 60’.