Από το 1984 προσφέρουμε στη Μουσική Εκπαίδευση!​

ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναλυτικά τα έτη σπουδών ανά επίπεδο έως την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

 

Ειδικό Αρμονίας
3 έτη σπουδών – Πτυχίο

 

Αντίστιξη
2 έτη σπουδών – Πτυχίο

 

Φυγή
2 έτη σπουδών – Πτυχίο

 

Σύνθεση
4 έτη σπουδών – Δίπλωμα

 

Ωδική
2 έτη σπουδών – Πτυχίο

 

Ενοργάνωση Πνευστών
2 έτη σπουδών – Πτυχίο

Βυζαντινή Μουσική
5 έτη σπουδών – Πτυχίο ή Δίπλωμα

ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

Πιάνο
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (3 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή 4 έτη ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Κιθάρα
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (3 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή 4 έτη ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Βιολί
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (3 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή 4 έτη ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Βιόλα
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (3 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή 4 έτη ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Βιολοντσέλο
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (3 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Τρομπόνι
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Όμποε
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Φλάουτο

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Τρομπέτα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Κόρνο

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Κλαρινέτο

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Φαγκότο

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Μπάσσο

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)

 

Μονωδία

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος)
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΜΕΣΗ ΣΧΟΛΗ (2 έτη)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ (3 έτη ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ)