Από το 1984 προσφέρουμε στη Μουσική Εκπαίδευση!​

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

 

Ειδικό Αρμονίας (προϋπόθεση κατατακτήριες εξετάσεις)

 • Σολφέζ
 • Πιάνο
 • Στοιχεία Αντίστιξης
 • Ιστορία Μουσικής
 • Χορωδία
 • Πρακτικό διδασκαλείο

 

Αντίστιξη (προϋπόθεση πτυχίο Αρμονίας με βαθμό Λίαν Καλώς ή Άριστα)

 • Πιάνο
 • Ιστορία Μουσικής
 • Μορφολογία
 • Οργανολογία
 • Πρακτικό διδασκαλείο

 

Φυγή (προϋπόθεση πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό Λίαν Καλώς ή Άριστα)

 • Πιάνο
 • Ιστορία Μουσικής
 • Ενορχήστρωση

 

Σύνθεση (προϋπόθεση πτυχίο Φυγής με βαθμό Λίαν Καλώς ή Άριστα)

 

Ωδική (προϋπόθεση Κατατακτήριες εξετάσεις, Απολυτήριο Λυκείου)

 • Αρμονία
 • Πιάνο
 • Ιστορία Μουσικής
 • Μορφολογία
 • Πρακτικό διδασκαλείο

 

Ενοργάνωση Πνευστών (προϋπόθεση κατατακτήριες εξετάσεις)

 • Αρμονία
 • Πιάνο
 • Ιστορία Μουσικής
 • Διεύθυνση Μπάντας
 • Πρακτικό διδασκαλείο
 • Μορφολογία
 • Χορωδία


ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


Πιάνο

 • Σολφέζ
 • Αρμονία
 • Μουσική Δωματίου
 • Ιστορία Μουσικής
 • Χορωδία
 • Prima Vista
 • Μορφολογία
 • Πρακτικό διδασκαλείο

 

Κιθάρα

 • Θεωρία
 • Αρμονία
 • Σολφέζ
 • Μουσική Δωματίου
 • Ιστορία Μουσικής
 • Μορφολογία
 • Πρακτικό διδασκαλείο

 

Βιολί – Βιόλα – Βιολοντσέλο

 • Θεωρία
 • Αρμονία
 • Μουσική Δωματίου
 • Ιστορία Μουσικής
 • Πιάνο
 • Ορχήστρα
 • Prima Vista
 • Μορφολογία
 • Πρακτικό διδασκαλείο

 

Πνευστά

 • Θεωρία
 • Solfege
 • Αρμονία
 • Ιστορία Μουσικής
 • Πιάνο
 • Prima Vista
 • Μεταφορά
 • Ομαδικές ασκήσεις πνευστών
 • Ορχήστρα

 

Μονωδία

 • Σολφέζ
 • Αρμονία
 • Ιστορία Μουσικής
 • Πιάνο
 • Prima Vista
 • Προφορά ξένων κειμένων
 • Μελοδραματική
 • Πρακτικό διδασκαλείο
 • Χορωδία

Βυζαντινή Μουσική (Προϋπόθεση απολυτήριο Λυκείου)

 • Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • Σολφέζ